12 listopada 2015 - Tydzień Gospodarza

13.11.2015

Krzysztof Jurgiel przyszłym ministrem rolnictwa, Targi Agritechnica 2015, 77 przypadek ASF u dzików w Polsce, Umacniająca się polska waluta może zaszkodzić eksporterom produktów rolno–spoż

ywczych, ARR: Niskie ceny zniechęcają do produkcji żywca wieprzowego, Czeny rzepaku w okolicach 1627 zł/t (1.11.2015)
Materiał dostępny na YouTube: