2 miejsce w konkursie na najładniejsze stoisko - Narodowa Wystawa Rolnicza 2018

10.12.2018

Piotr Mazur - Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sichowie Dużym odebrał z rąk Ministra drugą nagrodę w wysokości 7000 zł w konkursie na najładniejsze stoisko w ramach Narodowej Wystawy Rolniczej 2018.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sichowie Dużym zajął drugie miejsce w konkursie na najładniejsze stoisko podczas Narodowej Wystawy Rolniczej 2018.

Sichów Duży położony jest w województwie świętokrzyskim, w powiecie staszowskim, w gminie Rytwiany.

Szkoła oferuje szeroką ofertę edukacyjną umożliwiającą zdobycie wykształcenia ogólnego — w tym zdania matury oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe na poziomie technikum i szkoły zasadniczej.

W ofercie edukacyjnej szkoły znajduje się m.in.

- Technik żywienia i usług gastronomicznych,

- Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki,
- Technik weterynarii,
- Technik ogrodnik,
- Technik turystyki wiejskiej,

Od 1 stycznia 2007 roku szkoła należy do "Sieci szkół rolniczych" prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wywiadu udzielił Piotr Mazur - Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sichowie Dużym.