Branżowy Program Promocji Branży Polskich Specjalności Żywnościowych

22.05.2014

Katarzyna Szymańska - Kierownik Działu Programów Międzynarodowych z Agencji Rynku Rolnego przedstawia Program Promocji Branży Polskich Specjalności Żywnościowych w ramach realizowanego przez Ministerstwo Gospodarki projektu systemowego pn.

Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych Podziałania 6.5.1. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Program realizowany jest od czerwca 2012 do maja 2015 i obejmuje następujące rynki docelowe: Rosja, Niemcy, Chiny, Francja, Ukraina oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie. Celem Programu jest wykreowanie polskich silnych marek, które będą rozpoznawalne na świecie i kojarzone przez to z krajem pochodzenia, poprzez stworzenie przedsiębiorcom możliwości kompleksowej i usystematyzowanej promocji ich produktów za granicą.