Ceny warzyw IIQ2018

23.07.2018
Z jakimi problemami w tym kwartale boryka się rynek warzyw? Jakie są aktualne ceny warzyw w IIQ 2018?
O sytuacji oraz cenach na rynku warzyw mówi Karolina Załuska - Analityk Departamentu Analiz Ekonomicznych 
Sektorowych i Rynków Rolnych BGŻ BNP Paribas.