Concordia ubezpiecza od suszy uprawy rolnicze

18.02.2020

Z uwagi na fakt, że z roku na rok powiększa się grono klientów ubezpieczyciela w tym własnie zakresie, a blisko połowa polskich upraw objęta jest oferowaną przez Concordię opieką, firma dba o nieustanny rozwój swojej oferty, dbając jednocześnie o zapewnienie profesjonalnej obsługi zgłoszonych przez rolników szkód i sprawne wypłacanie odszkodowań za zniszczenia upraw w zakresie objętym ubezpieczeniem.

Concordia Ubezpieczenia działa na polskim rynku od ponad 20 lat. W okresie minionych lat Concordia wyrosła na lidera rynku ubezpieczeniowego w sektorze rolniczym, obejmując swoją ochroną blisko 40% powierzchni ubezpieczanych upraw rolnych w Polsce.

Concordia dołączyła do grupy Generali a  z początkiem tego roku Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych przekształciło się w spółkę akcyjną - Concordia Polska T.U. S.A.

Dyrektor Biura Ubezpieczeń Rolnych Concordia Ubezpieczenia – Grupa Generali, Pan Krzysztof Mrówka, w podsumowaniu ubiegłego roku w zakresie ubezpieczeń na rynku upraw, spostrzega, że był to pracowity rok dla wszystkich ubezpieczycieli. Zwraca również uwagę na dużą liczę zgłoszonych roszczeń, w przypadku Concordii, był to jeden z rekordowych wyników, w zakresie zgłoszonych przez gospodarzy i rolników szkód, wynikających z nieprzewidywalnych zjawisk pogodowych zwłaszcza suszy, która w ostatnich latach coraz bardziej dotyka uprawy na terenie naszego kraju.

Zmiany klimatyczne, brak opadów w okresie wegetacji roślin uprawnych, zmienne warunki pogodowe, nietypowe dla danych pór roku oraz gwałtowne zjawiska atmosferyczne jak nawałnice, czy gradobicia, stają się coraz bardziej uciążliwe dla całego sektora rolniczego i branż ściśle powiązanych z rolnictwem.

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom rynku rolniczego Concordia stara się tworzyć jasną i przejrzystą politykę ubezpieczeniową, której efektem są oferty ubezpieczeniowe dedykowane poszczególnym grupom rolników, sadowników i innych producentów na rynku rolniczym, tworząc pakiety ubezpieczeń odpowiadające specyfice danej produkcji spożywczej. Blisko połowa upraw w Polsce, objętych ochroną Concordii, świadczy o doskonałym zrozumieniu potrzeb branży rolniczej i zaufaniu wsród klientów.
Z uwagi na rosnącą liczbę zgłoszeń, Concordia nieustannie rozwija sieć swoich wyspecjalizowanych w procesach likwidacji szkód pracowników, aby jak najszybciej docierać na pola objetę ubezpieczeniem i jak najdokładniej ocenić zakres powstałych szkód. Wszystkie te działania sprawiają, że samo wypłacenie odszkodowań następuje bardzo szybko i bez zbędnych formalności.

Concordia specjalizuje się również w ubezpieczeniach od suszy dla sektra rolniczego.

Z uwagi na fakt, że z roku na rok powiększa się grono klientów ubezpieczyciela w tym własnie zakrsie a blisko połowa polskich upraw objęta jest oferowaną przez Concordię opieką, firma dba o nieustanny rozwój swojej oferty, dbając jednocześnie o zapewnienie profesjonalnej obsługi zgłoszonych przez rolników szkód i sprawne wypłacanie odszkodowań za zniszczenia upraw w zakrsie objętym ubezpieczeniem.

Brak opadów śniegu, opadające poziomy wód gruntowych, zmienna i nieprzewidywalna aura na kolejne pory roku wydaje się stwarzać również i w tym roku poważne zagrożenie wystąpienia zjawiska suszy na wielu obszarach naszego kraju. Mając powyższe na uwadze Concordia w swojej ofercie dla sektora rolniczego na 2020 rok, przedstawia propozycje ubezpieczeń od suszy i innych nieporządanych zjawisk pogodowych, które mogą jej towarzyszyć. Od lutego bieżącego roku, rolnicy zainteresowani ofertą ubezpieczeniową w zakresie suszy mogą zgłaszać się po udzielenie szczegółowych informacji do wszytkich agentów ubezpieczeniowych Concordii zajmujących się tym właśnie sektorem. Oprócz ubezpieczeń od zjawiska występowania suszy, już od marca bieżącego roku będzie można zapoznać się z kompleksową ofertą ubezpieczyciela w zakresie wszystkich pozostałych zagrożeń, z którymi zarówno rolnicy i gospodarze, jak i ubezpieczyciele mierzyli się w poprzednich latach. W tym roku również branża rolnicza może liczyć na pełną ochronę upraw, hodowli i gospodarstw w zakresie odpowiednim dla profilu prowadzonej działalności.

Nowoczesne technologie na rynku ubepieczeń rolniczych

Concordia Polska T.U. S.A., jako lider ubezpieczeniowy dla sektora rolniczego, obejmujcy zakresem swoich ubezpieczeń znaczny obszar wszystkich polskich pól uprawnych, nieustannie rozwija swoją ofertę dla sektora, wykorzystując przy tym najnowocześniejsze, dostępne na rynku technologie.

Concordia, celem zwiększenia efektywności wprowadza poprawiające skuteczność i skracające proces likwidacji szkód rozwiązania.

Jedną z takich innowacji jest teledetekcja. Intensywnie rozwijany przez firmę program technologiczny, polegający na wsparciu procesu likwidacji szkód powstałych na skutek oddziaływania suszy, przy użyciu teledetekcji, sprawdził się już w roku ubiegłym. Bazując na doświadczeniu z roku 2019, projekt ten jest stale rozwijany i w tym roku również będzie wspierał proces likwidacji szkód na terenach, które suszą zostaną objęte. Dzięki zastosowaniu tej unikalnej technologii Concordia może mierzyć i analizować procesy hydrologiczne a co za tym idzie analizować i prognozować zjawisko suszy na każdym polu objętym ubezpieczeniem. Dzięki tym rozwiązaniom prognozowanie szkód na polach i późniejsza skuteczna likwidacja powstałych na skutek suszy szkód, staje się łatwiejsza. W wyniku prowadzonych wcześniej analiz, czas od zgłoszenia szkody do ostatecznej likwidacji i wypłaty ubezpieczenia skraca się znacząco, co ważne jest zarówno dla ubepieczonego jak i dla samego ubezpieczającego, który dzięki optymalizacji procesu odszkodowawczego może objąć swoją profesjonalną ochroną jeszcze wiekszą liczbę upraw.


Od tego roku w Concordii z pomocą w likwidacji szkód pospieszą drony. Znana, choć jeszcze ciągle nowa technologia służyć będzie w likwidacji szkód w trudno dostepnych terenach, szkód pohuraganaowych, powstałych w wyniku nawałnic itp. Zastosowanie dronów sprawdzi się rewelacyjnie w likwidacji szkód na polach kukurydzy, umożliwiając zarówno precyzyjny pomiar pól jak i ocenę zakresu szkód, powstałych na skutek oddziaływania danego zjawiska pogodowego.


Concordia wprowadza również proces tzw. globalnej digitalizacji danych, celem usprawnienia procesu likwidacji szkód i usprawnienia wypłat odszkodowań a także ułatwienia kontaktu z klientami.

  ZA
  ND

Dopisz się do powiadomień

 • Zobacz film

  Święto Prewencji i Bezpieczeństwa na Wsi - XX Edycja Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

  • 2023-10-12 11:43:00
 • Zobacz film

  Generali Agro zorganizowało międzynarodową konferencję o rolnictwie

  • 2023-10-22 07:13:00
 • Zobacz film

  V Finał konkursu filmowego KRUS „Moja Wizja Zero”

  • 2023-12-01 15:01:00

Warto poznać: