Czujniki inteligentne w produkcji rolno-spożywczej

12.04.2016

Podczas I Konferencji Naukowej "Rolnictwo XXI wieku - problemy i wyzwania" o czujnikach inteligentnych w produkcji rolno-spożywczej mówiła dr hab. inż. D. Łuczycka, prof. nadzw. z Instytutu In