Dobrosław dla Platformy samobieżnej ORSI

27.11.2017

Platformy samobieżnej ORSI została wyróżniona przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.