Gospodarz pl śle życzenia

24.12.2015, 00:26s
przyjmij proszę od nas życzenia
Materiał dostępny na YouTube: