Gospodarz pl śle życzenia

24.12.2015
przyjmij proszę od nas życzenia
Materiał dostępny na YouTube: