Hort-Technika oczami organizatora

30.11.2015
Kamil Perz, dyrektor projektu o wystawie Hort-Technika Targi Sadowniczo-Warzywnicze 2015.
Materiał dostępny na YouTube: