Import zbóż i oleistych z Ukrainy

10.07.2014

Tegoroczne zbiory zbóż i oleistych prognozowane są na dosyć wysokie, co odbije się na ich cenie. Poza tym całkiem niedawno została podpisana druga część Umowy Stowarzyszeniowej pomiędzy Unią Europejską a Ukrainą, dzięki której nasz wschodni sąsiad będzie mógł eksportować do krajów Wspólnoty przede wszystkim zboże, rzepak i słonecznik. Z faktu naszego położenia, sąsiada Ukrainy, niskich kosztów transportu może się okazać i wszystko na to wskazuje, że znaczna część tych surowców rolniczych ukraińskich trafi do Polski.

To może bardzo mocno wpłynąć na poziom cen po żniwach zarówno rzepaku jak i zbóż – zauważa poseł na Sejm, Jan Krzysztof Ardanowski. W związku z tym mogą wystąpić spadki cen, co z kolei może doprowadzić do protestów rolników. Dlatego też należy podjąć pewne działania, które są jeszcze możliwe, jak choćby inwestycja w sektor biopaliw.
Materiał dostępny na YouTube: