Inauguracja roku szkolnego szkół rolniczych

11.09.2018

W Zduńskiej Dąbrowie odbyła się centralna inauguracja roku szkolnego 2018/2019 Szkół Rolniczych, prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 − Szkoły rolnicze są jednym z ogniw transferu wiedzy do praktyki oraz kreowania procesów innowacji gospodarczych i społecznych. Służą podnoszeniu poziomu wiedzy oraz zwiększeniu konkurencyjności polskiego rolnictwa. Oferują edukację, która z jednej strony odpowiada na aktualne potrzeby gospodarcze, a z drugiej kształtuje postawy obywatelskie, podtrzymuje tradycje i kulturę wsi polskiej – mówił na inauguracji podsekretarz stanu Rafał Romanowski.
 
Gospodarzem uroczystości był Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie.
 
Zwracając się do uczestników wydarzenia Rafał Romanowski podkreślił wielkie znaczenie resortowych szkół rolniczych dla rozwoju polskiego rolnictwa. Zwrócił szczególną uwagę na fakt, że szkoły rolnicze odgrywają ważną rolę w tworzeniu zasobów edukacyjnych i wdrażaniu wiedzy na obszarach wiejskich.
 
Wiceminister Romanowski wskazał również, że resortowe szkoły rolnicze, dysponują odpowiednim i nowoczesnym zapleczem dydaktycznym, co jest jednym z warunków umożliwiających wyposażenie swoich uczniów w praktyczną wiedzę w zakresie unowocześniania i modernizacji procesów produkcyjnych w rolnictwie oraz  w przetwórstwie rolno-spożywczym.

 

  ZA
  ND

Dopisz się do powiadomień

 • Zobacz film

  Hodowla bydła ... zamienił branże motoryzacyjną na Gospodarstwo Rolne - Gospodarz hoduje

  • 2022-05-15 10:00:00
 • Zobacz film

  GÖWEIL na Targach AGROTECH Kielce

  • 2022-03-22 11:52:00
 • Zobacz film

  Massey Ferguson 8S 265 i Goweil G 1F125 Kombi

  • 2022-05-29 10:00:00

Warto poznać: