Indykpol

24.11.2014
Indykpol jest otwarty na współpracę na różnych płaszczyznach. Zaprasza rolników do podjęcia wspólnej produkcji. Rozmawiamy z Piotrem Kulikowskim - Prezesem Zarządu firmy Indykpol.