Jacek Urbanek - VIII Agrokonferencja Banku BGŻ

26.10.2013

Jacek Urbanek z Firmy Braci Urbanek z Łowicza dzieli się wnioskami płynącymi z VIII Agrokonferencji zoorganizowanej przez Bank BGŻ. Główną tematyką konferencji była problematyka związana z

zwiększeniem wydajności i zysku w produkcji rolno-spożywczej.