Jubileuszowy XX Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

05.10.2023

W rozmowie na temat XX Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, dr Aleksandra Hadzik, Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), podkreśliła znaczenie tego wydarzenia dla rolników i bezpieczeństwa w ich gospodarstwach.

Prezes Hadzik zaznaczyła, że konkurs przyciąga coraz więcej uwagi wśród rolników, którzy dzielą się wiedzą i doświadczeniami, ucząc się wzajemnie. Wyróżniła także, że udział w konkursie może przynieść znaczące korzyści, nawet przy niewielkich nakładach finansowych, zwiększając bezpieczeństwo w gospodarstwach.
 
Konkurs, którego organizatorem jest KRUS, ma na celu promocję zasad ochrony zdrowia i życia w rolnictwie. Współorganizatorami są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, a patronat honorowy objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzej Duda.
 
Od 2003 roku, kiedy to konkurs został po raz pierwszy zorganizowany, wzięło w nim udział ponad 22 tysiące gospodarstw indywidualnych. Konkurs adresowany jest do właścicieli gospodarstw indywidualnych objętych ubezpieczeniem społecznym rolników, bez względu na wielkość gospodarstwa.
 
Uczestnictwo w Konkursie umożliwia rolnikom zaprezentowanie swoich miejsc pracy oraz osiągnięć zawodowych, zdobycie wartościowych nagród i poddanie gospodarstwa profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy. Wizytacje te są przeprowadzane przez komisje konkursowe, składające się ze specjalistów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) w rolnictwie, reprezentujących różne instytucje, w tym KRUS, Państwową Inspekcję Pracy, Ośrodki Doradztwa Rolniczego Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 
Prezes Hadzik w swojej wypowiedzi zaznaczyła również ogromne zaangażowanie pracowników KRUS w organizację konkursu i podkreśliła, że ich praca przyczynia się do sukcesu tego wydarzenia. Przyznała, że przygotowania do konkursu wymagają wielu miesięcy intensywnej pracy, obejmującej wizytacje gospodarstw i współpracę z rolnikami.
 
Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, jak podkreśliła dr Hadzik, stanowi ważne wydarzenie zarówno dla KRUS, jak i dla całej społeczności rolniczej, promując bezpieczeństwo i zdrowie w rolnictwie.
  ZA
  ND

Dopisz się do powiadomień

 • Zobacz film

  Święto Prewencji i Bezpieczeństwa na Wsi - XX Edycja Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

  • 2023-10-12 11:43:00
 • Zobacz film

  Generali Agro zorganizowało międzynarodową konferencję o rolnictwie

  • 2023-10-22 07:13:00
 • Zobacz film

  V Finał konkursu filmowego KRUS „Moja Wizja Zero”

  • 2023-12-01 15:01:00

Warto poznać: