Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych 2017

07.05.2017

Nie tylko maszynami rolniczymi Gospodarz i Rolnik żyje. Zobacz prawdziwe okazy. Tylko co dwa lata KWZH. Dziś zakończyła się Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Poznaniu. Zobacz krótką rela

cję.