Kuluary pomysłu Kujawsko-Pomorskiej Gęsiny

15.12.2013, 02:00s
O źródle pomysłu utworzenia inicjatywy Kujawsko-Pomorskiej gęsiny na Świętego Marcina opowiada Wojciech Zaguła - współorganizator.