Kwalifikowany materiał siewny - Gospodarz w polu

13.09.2015, 08:25s
Czy warto wydać pieniądze na kwalifikowany materiał siewny? Zobacz i posłuchaj opinii gospodarzy.