Lubuskie rolnictwo

20.07.2015
z czego słynie lubuskie rolnictwo? Krótka charakterystyka lubskiego rolnictwa. Stanisław Myśliwiec - Prezes Lubuskiej Izby Rolniczej
Materiał dostępny na YouTube: