Łukasz Dominiak o konferencji inaugurującej 25 lat KRD-IG

11.04.2016

Łukasz Dominiak - Dyrektor Generalny Krajowej Rady Drobiarstwa zdradza nam szczegóły obchodów 25 lecia oraz konferencji inaugurującej 25 lat KRD-IG. Konferencja Inaugurująca Rok 25-lecia pt. "Polski sektor drobiarski w obliczu globalnych wyzwań".

KRAJOWA RADA DROBIARSTWA – IZBA GOSPODARCZA działa nieprzerwanie od 25 lat i zrzesza blisko 70 członków reprezentujących hodowlę, reprodukcję i wylęgi, produkcję towarową drobiu i jaj, a także produkcję i sprzedaż mięsa drobiowego oraz jego przetworów i jaj konsumpcyjnych, produkcję pasz dla drobiu, produkcję towarzyszącą, działalność dydaktyczną i naukową związaną z sektorem drobiarskim. Podmioty zrzeszone w KRD-IG posiadają łącznie blisko 70% udziału w rynku krajowym oraz około 90% udziału w eksporcie.
Materiał dostępny na YouTube: