Minister Rolnictwa podsumował III Międzynarodową Konferencje Energetyka Środowisko Rolnictwo w Grodnie

12.10.2018

– Rolnicy zapewniając bezpieczeństwo żywnościowe muszą mieć zapewnioną ciągłość dostaw energii – zwrócił uwagę minister Jan Krzysztof Ardanowski.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jan Ardanowski podsumował III Międzynarodową Konferencje Energetyka Środowisko Rolnictwo w Grodnie.
 
Współczesne rolnictwo potrzebuje energii do zapewnienia ciągłości produkcji. Energia niezbędna jest też dla rozwoju obszarów wiejskich. Zmiany zachodzące na tych terenach, migracja z terenów miejskich na wieś, nowe potrzeby w zakresie usług, nowe możliwości rozwoju poprzez tworzenie miejsc pracy poza rolnictwem, ale na terenach wiejskich to również elementy, które wymagają stałych dostaw energii.
 
Problem smogu dotyczy głównie obszarów zurbanizowanych. Jednak kwestia termoizolacji budynków, ich ogrzewania i emisji gazów odnosi się również do terenów wiejskich. Ich wielofunkcyjny rozwój wiąże się z ochroną środowiska, ze stabilnymi dostawami prądu oraz z szerszym wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. 
 
– Nie traktujmy terenów wiejskich jako problemu, potraktujmy zasoby obszarów wiejskich jako szanse dla gospodarki – podkreślił minister Jan Krzysztof Ardanowski wskazując np. na rolę źródeł energetyki rozproszonej – biomasy czy wykorzystania energii słońca.
 

Dopisz się do powiadomień

Najczęściej oglądane

Warto poznać: