Minister Rolnictwa w Tygodniu Gospodarza

27.08.2015

Na jaką pomoc mogą liczyć gospodarze z powodu suszy? Czy hodowcy mogą liczyć na dodatkowe wsparcie? Czy wystarczy paszy? Kwestia ubezpieczeń, ASF, PROW 2014-2020 czy zwiększającej się populacji dzików i bobrów.

To na Gospodarz.pl w rozmowie z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Markiem Sawickim.
  • Agro

    czy mając połowę tytułu technika rolnika można się ubiegać o modernizacje . pytanie nr 2 jeżeli musiałem przejąć gospodarstwo rolne jako darowizna za opiekę nad niepełnoletnią i upłyneło 18 mnieś gospodarowania to premia się należy czy nie bo słyszałem różne opinie