Finał konkursu filmowego KRUS Moja Wizja 0

05.12.2019

Do pierwszej edycji konkursu filmowego zostało zgłoszonych przeszło 70 filmów, przy czym 60 z nich spełniło nie tylko warunki konkursu, ale również oczekiwania organizatorów.

27 listopada w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się gala finałowa I Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Strategia Prewencji w Rolnictwie” zorganizowanego przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego pod Patronatem Honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego.
 
Jak zauważają organizatorzy konkursu filmowego, w przedstawionych produkcjach młodzież doskonale uwidacznia znajomość zasad bezpieczniej pracy w gospodarstwie rolnym, mimo problemów z odniesieniem się do siedmiu złotych zasad wizji zero, z którymi suma summarum poradzili sobie bardzo dobrze.
 
Ponadto przedstawione produkcje filmowe są nie tylko bardzo dobrej jakości, czy dopracowane technicznie, ale również przemawia przez nie zaangażowanie oraz pasja młodych filmowców. W związku z tym, planowane są kolejne edycje niniejszego konkursu.
 
- Jestem przewodniczącą sekcji prewencji międzynarodowego stowarzyszenia zabezpieczenia społecznego i śmiało mogę powiedzieć że nasz konkurs to pierwszy element strategi wizji zero w rolnictwie na arenie międzynarodowej. Jesteśmy liderami więc trzeba się tym chwalić i musimy pracować dalej aby tak jak mówiłam na gali, aby nasi młodzi ludzie nie tylko dzieci ale teraz także młodzież byli ambasadorami bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym – dr Aleksandra Hadzik Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Celem konkursu było propagowanie wśród młodzieży właściwych zachowań związanych z pracą na terenie gospodarstwa rolnego oraz popularyzowanie 7 Złotych Zasad Wizji Zero. Tegoroczny konkurs miał charakter otwarty i był adresowany do młodzieży w wieku 15-24 lata. Udział w nim polegał na przygotowaniu krótkiego filmu pod hasłem „Moja Wizja Zero – Strategia Prewencji w Rolnictwie”. Do Konkursu zgłosiły się 72 osoby, zakwalifikowano 60 filmów, z których Komisja Konkursowa pod przewodnictwem Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dr Aleksandry Hadzik wybrała trzy najlepsze oraz wyróżniła cztery kolejne prace. Kryteriami wyboru były: zgodność z tematyką konkursu, oryginalność i pomysłowość oraz jakość i walory estetyczne utworu.