Praktyczne aspekty ... Dyrektywy 2009/28/WE

19.10.2013, 34:08s
Praktyczne aspekty nowelizacji ustawy z dnia 25.08.2006 o biokomponentach i biopaliwach ciekłych w kontekście Dyrektywy 2009/28/WE przedstawione podczas II Konferencji Krajowej Izby Biopaliw w Warszawie, 17 października 2013 przez Tomasza Pańczyszyna z Ministerstwa Gospodarki