Prezes KRUS o zmianach w ustawie

19.07.2022

Ważne zmiany dotyczące podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników obowiązujące od 15 czerwca 2022 r.

Wywiadu udziela Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dr Aleksandra Hadzik

  ZA
  ND

Dopisz się do powiadomień

 • Zobacz film

  Szkody w maszynach poza sezonem pracy

  • 2022-12-07 11:41:00
 • Zobacz film

  KRUS przekazał traktor - nagrodę Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

  • 2022-11-07 18:36:00
 • Zobacz film

  PODR: Jak osiągnąć sukces w uprawie kukurydzy kiszonkowej

  • 2023-02-21 07:04:00

Warto poznać: