Problem chwastów inwazyjnych w przestrzeni rolniczej

12.04.2016

prof. dr hab. Krzysztof Domaradzki z Zakładu Herbologii i Techniki Uprawy Roli, IUNG, Państwowego Instytutu Badawczego w czasie I Konferencja Naukowa "Rolnictwo XXI wieku - problemy i wyzwania" poru

szył problem chwastów inwazyjnych w przestrzeni rolniczej i o próbie jego rozwiązania na przykładzie Solidago gigantea Aiton.