Rynek rolno-spożywczy we Francji

01.07.2014

I edycja, Rynek rolno-spożywczy we Francji – szanse i utrudnienia to możliwość zapoznania się z praktykami jakie towarzyszą wejściu oraz obecności na rynku francuskim. Agata Bulska-Lainé przedstawia nam koncepcje i kierunek konferencji w Katowicach.

Jak podkreśla konferencja daje dostęp także do praktyków, którzy przekażą wiedzę np. nt. pewnych utrudnień w dostępie do francuskiego rynku, który może być świetną alternatywą dla rynków wschodnich.