Sektor biopaliw z punktu widzenia PSPO

19.10.2013

Podczas II Konferencji Krajowej Izby Biopaliw pod tematem przewodnim "Biopaliwa. Jaka przyszłość krajowego łańcucha wytwórczego biokomponentów?" dr inż. Lech Kempczyński z Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju przedstawił "Sektor biopaliw z punktu widzenia krajowego przemysłu olejarskiego i rynku roślin oleistych".

Konferencja odbyła się w ramach Międzynarodowych Targów Energii Odnawialnej Renexpo Warszawa w dniu 17 października 2013. Celem organizacji konferencji jest szeroko pojęta promocja wykorzystania krajowego potencjału biomasy pochodzenia rolniczego w produkcji odnawialnych paliw transportowych jak również poszerzanie wiedzy uczestników na temat najbardziej aktualnych problemów sektora biopaliw. Podczas wydarzenia omówione zostaną takie zagadnienia jak: zmiany w prawodawstwie krajowym związane z implementacją Dyrektywy 2009/28/WE, kryteria zrównoważonego rozwoju i systemy certyfikacji biopaliw, pośrednia zmiana użytkowania gruntów (ILUC), potencjalne wykorzystanie biogazu rolniczego w transporcie, krajowy rynek surowcowy do produkcji biokomponentów. Wytwórcy biokomponentów, producenci biopaliw ciekłych, przedstawiciele podmiotów paliwowych, potencjalni inwestorzy w sektorze biokomponentów i przedstawiciele organizacji rolniczych i związanych z branżą OZE, przedstawiciele administracji publicznej i instytucji naukowo-badawczych

Dopisz się do powiadomień

 • Zobacz film

  Mycie i dezynfekcja wozu asenizacyjnego

  • 2021-10-25 15:05:00
 • Zobacz film

  Hodowla bydła ... zamienił branże motoryzacyjną na Gospodarstwo Rolne - Gospodarz hoduje

  • 2022-05-15 10:00:00
 • Zobacz film

  Gospodarstwo rolne Krzysztofa Dzienniaka

  • 2021-09-19 19:00:00

Warto poznać: