Susza - pomoc

02.09.2015
Nawet 800 zł do 1 ha owocujących drzew i krzewów owocowych. Na pomoc mogą liczyć także rolnicy.
Materiał dostępny na YouTube: