Tydzień Gospodarza - 15 października 2015

16.10.2015

Zaliczki na poczet dopłat bezpośrednich od 16 października, Ceny zbóż w skupie w Polsce. Większość gatunków ponownie drożeje., VI Forum Producentów Drobiu, Bronisze: Podaż owoców w peł

ni zaspakaja popyt, Uwaga na nielegalne paliwo, Prawie 7 tygodni bez nowych przypadków ASF,