Tydzień Gospodarza 23 czerwca 2016

24.06.2016

Szacuje się, że możliwości uprawy kukurydzy w Polsce wynoszą około 2,0 min ha, tj. trzykrotnie więcej,ceny mleka surowego i produktów jego przerobu nadal malały,straty w powierzchni zasiewów ozimin były większe od ubiegłorocznych,Sady tradycyjnie otaczające wiejskie gospodarstwa są likwidowane,ANR uruchomiła serwis internetowy poświęcony nowym przepisom dot.

obrotu ziemią,w 2015 roku Rosjanie sprowadzili w sumie 6.782 mln ton warzyw i owoców
Materiał dostępny na YouTube: