Tydzień Gospodarza - 23 lipca 2015

24.07.2015

Komunikat dla rolników poszkodowanych przez klęski żywiołowe Polskie Gęsi Nabór wniosków na młodego rolnika od 20 sierpnia 2015 r. Prognozy cen pszenicy i żyta we wrześniu i grudniu 2015 r

. Prognoza cen żywca wieprzowego we wrześniu i grudniu 2015 r. Barszcz Sosnowskiego Eksport wieprzowiny z Polski Wzrost cen kurcząt brojlerów w UE
Materiał dostępny na YouTube: