Tydzień Gospodarza 26 listopada 2015

26.11.2015

Agrokonferencja 2015, ponad 60% rolników chce inwestować w rozwój produkcji mleka, w grudniu ruszy wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, wypłata zaliczek dopłat bezpośrednich - więcej środków z MRiRW, większość zbóż ponownie w górę.

tylko kukurydza potaniała (15.11.2015), ceny półtusz wieprzowych dalej w dół
Materiał dostępny na YouTube: