Tydzień Gospodarza 4 lipca 2019

04.07.2019

FAO obniża swoje prognozy światowych zbiorów kukurydzy, ale podnosi oczekiwania w stosunku do pszenicy.

wydanie ujmuje także informacje o:

 

- Wsparcie dla hodowców drobiu, którzy zaprzestali hodowle drobiu;

 
- Podmioty skupujące płody rolne otrzymają ceny referencyjne z Ministerstwa Rolnictwa;
 
- Więcej e-wniosków, mniej oświadczeń ubiegających się o dopłaty bezpośrednie;
 
- Komisja Europejska pozostawia swoje prognozy zbiorów rzepaku na poziomie najniższym od 2007 roku;
 
- Od 1 sierpnia można ubiegać się o środki finansowane na wapnowanie z
„Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”.
Materiał dostępny na YouTube: