Tydzień Gospodarza 4 lutego 2016

05.02.2016

Organizacje Doradztwa Rolniczego wrócą pod Ministerstwo, PROW 2014-2020. Znamy harmonogram wdrażania poszczególnych rodzajów pomocy, Agencja Nieruchomości Rolnych podsumowała 2015 r. Sprzedano 77 tys.

ha, a wydzierżawiono 35 tys. ha gruntów, można już składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego, sprzedaż bezpośrednia,MAZURSKIE AGRO SHOW od 13 lutego.
Materiał dostępny na YouTube: