Tydzień Gospodarza - 500 tys. wsparcia na rozwój usług rolniczych 6.10.2016

07.10.2016

500 tys. w ramach "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych",pożyczki dla producentów mleka, świń lub owoców i warzyw tylko do 15 października,dopłaty bezpośrednie - znamy kurs euro po którym będą przeliczane płatności za 2016 r.

,jest lista osób uprawnionych do ograniczenia produkcji mleka w I okresie,stawki pomocy finansowej dla poszkodowanych gospodarstw,ceny kukurydzy,zbiory ziemniaka,export wołowiny z Polski,jabłka,
Materiał dostępny na YouTube: