Tydzień Gospodarza 7.09.2017 - Poszkodowanych zostało 6,5 tys. gospodarstw,

07.09.2017

- Program pomocy dla poszkodowanych - Uznane organizacje producentów owoców i warzyw – zmiany terminów - Poszkodowanych zostało 6,5 tys. gospodarstw - Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000 - Przekazanie gospodarstwa innemu rolnikowi - Pomoc w związku z powstałymi w wyniku przejścia huraganu stratami w uprawach rolnych oraz hodowlach zwierząt gospodarskich

Materiał dostępny na YouTube: