Ubezpieczenia upraw jesiennych

13.10.2015

Są już dostępne ubezpieczenia upraw jesiennych. BGŻ BNP Paribas we współpracy z firmą Concordia Polska TUW rozpoczął jesienny sezon sprzedaży ubezpieczeń upraw rolnych mówi Maciej Piskorski - Dyrektor Departamentu Produktów Agro BGŻ BNP Paribas.

Nawet do 50 proc. składki ubezpieczeniowej może być dofinansowane z budżetu państwa. W jesiennym sezonie zawierania umów ubezpieczenia, ochroną mogą być objęte uprawy zbóż ozimych (pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, żyto ozime) oraz uprawy rzepaku ozimego. Ubezpieczenia uwzględniają ryzyka gradu lub w specjalnie przygotowanych pakietach zawierających grad i ujemne skutki przezimowania (Bonus Z); przymrozki wiosenne (Baza Z) oraz najszerszy pakiet zawierający dodatkowo: deszcz nawalny i huragan (Plus Z) - dostępny dla zbóż. Możliwe jest również ubezpieczenie tylko od ryzyka gradu. Dopłaty do składki dokonywane są do wyczerpania limitu przyznanego ubezpieczycielowi w danym roku.
Materiał dostępny na YouTube: