Udane Zielone Agro Show Polskie Zboża 2015

01.06.2015, 01:38s
O frekwencji, wydarzeniach jakie miały miejsce podczas Zielonego Agro Show Polskie Zboża mówi Renata Arkuszewska - Wiceprezes Zarządu Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych
Materiał dostępny na YouTube: