Uroczystość otwarcia Hort-Technika 2015

30.11.2015, 28:21s
Uroczystość otwarcia pierwszej edycji targów Hort-Technika 2015.
Materiał dostępny na YouTube: