Ustrój rolny 2016

27.01.2016

Ustrój rolny 2016 - Tydzień Gospodarza Wydanie specjalne. Agencja nie będzie uczestniczyła w transakcjach sprzedaży/zakupu ziemi jeśli jest ona w celach rolnych pomiędzy rolnikami. Kształt ustroju rolnego jest w ostatnim czasie tematem wiodącym. O kwestie najważniejszych zmian zapytaliśmy Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych Waldemara Humięckiego. Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych zwraca uwagę, że czynsz ma być godziwą zapłatą za użytkowanie gruntów przez dzierżawcę. Agencja Nieruchomości Rolnych będzie monitorowała obrót ziemią, ale nie będzie ingerowała w transakcję pomiędzy rolnikami. Wiktor Szmulewicz Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych widzi szansę dla rolników na powiększenie gospodarstw rodzinnych oraz szanse dla młodych rolników.

Materiał dostępny na YouTube:
  ZA
  ND

Dopisz się do powiadomień

 • Zobacz film

  Szkody w maszynach poza sezonem pracy

  • 2022-12-07 11:41:00
 • Zobacz film

  KRUS przekazał traktor - nagrodę Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

  • 2022-11-07 18:36:00
 • Zobacz film

  PODR: Jak osiągnąć sukces w uprawie kukurydzy kiszonkowej

  • 2023-02-21 07:04:00

Warto poznać: