VII Forum Grup Producentów Rolnych - retransmisja

04.11.2017

Zapraszamy do obejrzenia retransmisji z VII Forum Grup Producentów Rolnych. Z uwagi, na długość materiał został on oznaczony markerami czasowymi w celu łatwiejszej nawigacji po ponad 6 godzinnej retransmisji z wydarzenia.

 
 
Aby udać się do konkretnego bloku tematycznego retransmisji forum wystarczy kliknąć w minuty, które poprzedzają dany temat bloku forum grup producentów rolnych.

04:26 Powitanie przez Krystynę Ziejewską - Prezes 
Krajowego Związku Grup Producentów Rolnych – Izba Gospodarcza

07:46 Powitanie przez Macieja Piskorskiego Dyrektora Departamentu Produktów Agro BGŻ BNP Paribas

11:15 Sytuacja na głównych rynkach rolnych m.in. trzoda,drób,pszenica, mleko w ostatnich latach i obecnie. Marta Skrzypczyk - Analityk Departamentu Analiz ekonomicznych, Sektora i Rynków Rolnych BGŻ BNP Paribas 

54:02 Grupy producentów rolnych – aktualny stan prawny, organizacyjny i administracyjny, czyli co dalej? Łukasz Goździk - Naczelnik Wydziału Rozwoju Spółdzielczości, Grup i Organizacji Producentów Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

01:18:05 Instytucja KOWR, Marzena Trajer Dyrektor Biura Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

01:27:02 Obowiązek sporządzania umów w obrocie produktami rolnymi - obecne regulacje i projektowane zmiany. Monika Koźlakiewicz – zastępca dyrektora Departamentu Interwencji Rynkowych w Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

02:03:39 Biznes plan dla nowych Grup Producentów Rolnych jako kluczowy element w pozyskaniu dotacji z PROW 2014-2020. Paweł Żuk - zastępca dyrektor Departamentu Działań Społecznych i Organizacji Producentów

03:03:53 Nowoczesne zabezpieczenia cen płodów rolnych – transakcje commodities. Daniel Osuch BGŻ BNP Paribas 

03:24:06 Nowoczesne rozwiązania w zakresie obsługi transakcyjnej w Grup Producentów Rolnych Adam Orzechowski BGŻ BNP Paribas 

03:58:59 Linia progresywna; czyli nowoczesne narzędzie finansowania biznesu. BGŻ BNP Paribas Faktoring Paweł Nowak

04:24:10 Sytuacja grup i organizacji producentów rolnych po zmianie ustawy o Grupach Producentów Rolnych – co dalej? Panel dyskusyjny. Krajowy Związek Grup Producentów Rolnych – Izba Gospodarcza, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
Materiał dostępny na YouTube:
  ZA
  ND

Dopisz się do powiadomień

 • Zobacz film

  Święto Prewencji i Bezpieczeństwa na Wsi - XX Edycja Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

  • 2023-10-12 11:43:00
 • Zobacz film

  Generali Agro zorganizowało międzynarodową konferencję o rolnictwie

  • 2023-10-22 07:13:00
 • Zobacz film

  V Finał konkursu filmowego KRUS „Moja Wizja Zero”

  • 2023-12-01 15:01:00

Warto poznać: