VII Forum Grup Producentów Rolnych - retransmisja

04.11.2017, 00:00s
Zapraszamy do obejrzenia retransmisji z VII Forum Grup Producentów Rolnych. Z uwagi, na długość materiał został on oznaczony markerami czasowymi w celu łatwiejszej nawigacji po ponad 6 godzinnej retransmisji z wydarzenia.
Aby udać się do konkretnego bloku tematycznego retransmisji forum wystarczy kliknąć w minuty, które poprzedzają dany temat bloku forum grup producentów rolnych.

04:26 Powitanie przez Krystynę Ziejewską - Prezes 
Krajowego Związku Grup Producentów Rolnych – Izba Gospodarcza

07:46 Powitanie przez Macieja Piskorskiego Dyrektora Departamentu Produktów Agro BGŻ BNP Paribas

11:15 Sytuacja na głównych rynkach rolnych m.in. trzoda,drób,pszenica, mleko w ostatnich latach i obecnie. Marta Skrzypczyk - Analityk Departamentu Analiz ekonomicznych, Sektora i Rynków Rolnych BGŻ BNP Paribas 

54:02 Grupy producentów rolnych – aktualny stan prawny, organizacyjny i administracyjny, czyli co dalej? Łukasz Goździk - Naczelnik Wydziału Rozwoju Spółdzielczości, Grup i Organizacji Producentów Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

01:18:05 Instytucja KOWR, Marzena Trajer Dyrektor Biura Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

01:27:02 Obowiązek sporządzania umów w obrocie produktami rolnymi - obecne regulacje i projektowane zmiany. Monika Koźlakiewicz – zastępca dyrektora Departamentu Interwencji Rynkowych w Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

02:03:39 
Materiał dostępny na YouTube: