Wizja 0 transmisja konferencji

26.06.2019

Zobacz transmisję z konferencji Zero wypadków przy pracy i chorób zawodowych w rolnictwie - inaugurującej Strategię Wizji Zero w sektorze rolniczym w Polsce.

Ponad stu uczestników tego wydarzenia przywitali Prezes KRUS dr Aleksandra Hadzik oraz Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szymon Giżyński.
 
Celem zwołania konferencji była popularyzacja założeń Strategii Wizji Zero oraz przedstawienie planu jej wdrożenia w sektorze rolniczym w Polsce przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Obecni na konferencji wysłuchali wystąpienia Pana Bernda Treichela z Międzynarodowego Stowarzyszenia Zabezpieczenia Społecznego (ISSA – International Social Security Association), w którym przedstawione zostały cele i założenia Strategii Wizji Zero na poziomie globalnym. Następnie Prezes Kasy dr Aleksandra Hadzik przedstawiła założenia i plan realizacji Strategii Wizji Zero w sektorze rolniczym w Polsce.
 
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego od 2018 roku jest oficjalnym partnerem kampanii. Jest ona oparta na strategii prewencji w dziedzinie bezpieczeństwa pracy, która łączy w sobie trzy elementy: zdrowie, bezpieczeństwo oraz dobrostan. Kampania opiera się na 7 Złotych Zasadach, których zastosowanie pomaga projektować bezpieczne środowisko pracy.
 
7 ZŁOTYCH ZASAD
 
1. Przejmij inicjatywę – zaangażuj się
2. Zidentyfikuj zagrożenia – kontroluj ryzyko
3. Zdefiniuj cele – stwórz program
4. Zapewnij zdrowy i bezpieczny system pracy – bądź dobrze zorganizowany
5. Zadbaj o bezpieczne otoczenie w gospodarstwie: maszyny, narzędzia i stanowisko pracy
6. Poszerzaj wiedzę na temat zasad bezpieczeństwa w gospodarstwie
7. Daj dobry przykład i motywuj innych

 

  ZA
  ND

Dopisz się do powiadomień

 • Zobacz film

  Szkody w maszynach poza sezonem pracy

  • 2022-12-07 11:41:00
 • Zobacz film

  KRUS przekazał traktor - nagrodę Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

  • 2022-11-07 18:36:00
 • Zobacz film

  PODR: Jak osiągnąć sukces w uprawie kukurydzy kiszonkowej

  • 2023-02-21 07:04:00

Warto poznać: