Wypłacono ponad 10 mld zł - płatności bezpośrednie Tydzień Gospodarza 9 lutego 2017

10.02.2017

Kiedy zostaną wypłacone ostatnie dopłaty bezpośrednie za 2016? Rolnik ubankowiony? Ile procent polskich właścicieli gospodarstw o areale pow. 15 ha posiada rachunek bankowy na potrzeby prowadzon

ej działalności rolniczej? Czy jest potrzebna umowa podczas nabywania produktów rolnych? Ilu rolników ma kartę płatniczą? Kiedy można wyciąć drzewo? Do kiedy można złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego? To wszystko w nowym odcinku Tydzień Gospodarza wydanie 9 lutego 2017 r.
Materiał dostępny na YouTube: