XV Ogólnopolska Konferencja Hodowców Bydła Mlecznego

02.03.2015

Miała miejsce już 15 edycja Ogólnopolskiej Konferencji Hodowców Bydła Mlecznego organizowanej przez Blattin Polska Sp. z o.o. Skąd pomysł i jakie cele przyświecają konferencji. Rozmawia z Nami Andrzej Mirek - Dyrektor Blattin Polska Sp.

z o.o..