XXVII Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Poznaniu w liczbach

20.05.2015, 00:50s
XXVII Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Poznaniu za Nami. KWZH podsumowuje Łukasz Rachubiński - Dyrektor Projektu z Międzynarodowych Targów Poznańskich.