Złoża węgla brunatnego w Wielkopolsce

02.02.2015
O odkrywce Poniec-Krobia-Oczkowice 30 stycznia 2015r., Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. O warunkach geologicznych występowania złóż węgla brunatnego w południowo-zachodniej Wielkopolsce prof. dr hab. Marek Widera
Materiał dostępny na YouTube: