Czas żniw - Przezorny Gospodarz

10.08.2017, 00:00s
W najnowszym wydaniu Przezorny Gospodarz skupimy się na dwóch pytaniach: O czym pamiętać podczas żniw? oraz Jakie występują najczęściej zdarzenia?

Na pytania odpowiada Cezary Nobis - Biuro Prewencji, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Dopisz się do powiadomień

Najczęściej oglądane

Warto poznać: