Dzień Polsko Afrykański w Sejmie RP 2015

19.05.2015, 00:00s
Podczas Polsko-Afrykańskiego Forum Gospodarczego w ramach Dnia Polsko-Afrykańskigo w Sejmie RP 2015 wystąpił Wicemarszałek Sejmu Eugeniusz Grzeszczak.
Materiał dostępny na YouTube: