Lubuski Złoty Kłos

06.10.2014, 02:33s
Formuła Lubuskiego Złotego Kłosu jest jasna. Mówi Władysław Piasecki - Prezes Lubuskiej Izby Rolniczej