Lubuski Złoty Kłos

06.10.2014

Formuła Lubuskiego Złotego Kłosu jest jasna. Mówi Władysław Piasecki - Prezes Lubuskiej Izby Rolniczej