Modernizacja ośrodka w Marszewie za środki własne

09.04.2014, 02:15s
O modernizacji ośrodka Piotr Walkowski - Poseł na Sejm RP
Materiał dostępny na YouTube: